(Mise byla zrušena) Komora SNS byla pověřena kanceláří předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky organizací podnikatelské mise do Gruzie a Arménie.

Mise bude doprovázet předsedu PS P ČR pana Radka Vondráčka při jeho oficiální návštěvě Gruzie a Arménie ve dnech 16. – 20. března 2020. Naše mise se uskuteční se záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR. V rámci pobytu v Jerevanu se také uskuteční zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro obchodní, hospodářskou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Arménií. Předsedkyní české části komise je paní Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR.

V průběhu cesty se v obou navštívených destinacích (Tbilisi, Jerevan) uskuteční podnikatelská fóra, která zahájí předseda PS P ČR spolu se svým místním partnerem. Součástí těchto konferencí budou B2B dvoustranná jednání českých firem s místními partnery.

V případě dotazů se obracejte na sekretariát Komory SNS:          

František Masopust, předseda představenstva Komory SNS – mobil +420 732 227 882, e-mail masopust@komorasns.cz ;

Jana Kordačová, pověřená funkcí výkonný ředitel Komory SNS – mobil +420 737 479 937, e-mail kordacova@komorasns.cz

 
PROGRAM - Mise-Gruzie-Armenie.xlsx

PŘIHLÁŠKA - Mise-Gruzie-Armenie.docx

FIREMNÍ PROFIL - Mise-Gruzie-Armenie.doc