Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora (Komora SNS) byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky a Podnikatelským servisem HK ČR na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím).

Komora je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Řídícím orgánem Komory je 13-ti členné Představenstvo, v jehož čele je předseda. Členy Komory mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny i poradenské firmy. V současnosti je to cca 150 subjektů.

Od svého vzniku Komora spolupracuje se státními orgány a institucemi:

 • Kanceláří Prezidenta Republiky
 • Senátem Parlamentu ČR
 • Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
 • Úřadem vlády ČR
 • Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvem zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvem zemědělství ČR
 • Ministerstvem financí ČR

Komora intenzivně spolupracuje se zastupitelskými úřady zájmových zemí, akreditovanými v ČR, nebo pro Českou republiku, zejména Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Arménie i Uzbekistán a Tádžikistán. Důležité místo v činnosti Komory zaujímá spolupráce s českými velvyslanectvími v zájmových zemích.
Zástupci Komory SNS se účastní v úloze expertů přípravy a jednání Mezivládních nebo Smíšených komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko - technickou spolupráci, které jsou ustaveny s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem, Ázerbájdžánem, Uzbekistánem, Gruzií, Běloruskem a Arménií. Komora se aktivně podílí na zpracování analytických a koncepčních materiálů především v oblasti proexportní politiky, pojišťování a financování exportu.

Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zájmových zemí. Akcentována je zejména podpora exportu do těchto teritorií.
Za mimořádně významný považuje Komora SNS rozvíjející se spolupráci s regiony v zájmových zemí. Pokračuje uzavírání řady "Dohod o spolupráci" s partnerskými Obchodními a průmyslovými komorami.

Základním obsahem činnosti Komory SNS jsou:

 • odborné semináře,
 • podnikatelské mise do zájmových zemí a jejich regionů,
 • kontaktní jednání s delegacemi podnikatelů ze zájmových zemí,
 • informační a poradenské služby,
 • zprostředkování vstupních víz s konzulárními odděleními Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska, Ázerbájdžánu a Kazachstánu.

Ing. František Masopust
Předseda představenstva Komory SNS