Vážení návštěvníci stránek Komory VE&SA,

předkládám Vám informace, které by mohly Vaší firmě v budoucnosti pomoci při působení na trzích ve státech postsovětského prostoru, které jsou „zájmovými státy“ naší speciální obchodní komory.

Rád bych Vám představil Českou komoru pro obchod se státy Východní Evropy a Střední Asie -  VE&SA, která je pokračovatelem činnosti Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k..

 

Naše Komora působí na českém trhu jako samostatný právnický subjekt od roku 1997, kdy byla založena Hospodářskou komorou ČR v souladu se zákonem O obchodu se zahraničím jako speciální obchodní komora pro rozvoj hospodářských styků mezi českými právnickými a fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty na teritoriu prakticky všech postsovětských republik, kromě států pobaltských.

Ke změně názvu a do jisté míry i priorit činnosti jsme přistoupili v roce 2022 v souvislosti s mezinárodně-politickou situací a událostmi na teritoriu našeho zájmu. Změnu schválil 25. sněm členských firem naší Komory dne 25. 10. 2022.

Dokumenty ke členství v Komoře VE&SA :

Poskytované služby
Stanovy Komory  Ve&Sa
Přihláška za člena Komory Ve&Sa
Katalogový list
Platební řád 

 

S vědomím významu, a především reálné využitelnosti prostoru zájmových zemí Komory pro české podniky se snažíme směrovat svoji činnost tak, aby byla schopna nabídnout zajímavé služby v různých oblastech podnikání. Komora VE&SA nabízí svým členům řadu služeb za konkrétně stanovených podmínek (viz přiložené informační materiály) s důrazem na podporu jejich aktivit v zájmových zemích (počínaje pomocí při vyhledávání potenciálních partnerů, až po informace o nabídkách a poptávkách apod.). Úzce při tom spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, oběma komorami Parlamentu ČR, velvyslanectvími zájmových zemí v ČR i českými zastupitelskými úřady v těchto státech a rozvíjíme kontakty s obchodně průmyslovými komorami těchto zemí a jejich regionů.

 

Pokud Vás tyto informace alespoň částečně zaujaly, navrhuji Vám setkání, při kterém bychom mohli posoudit konkrétní možnosti oboustranně výhodné spolupráce a společnou diskusí nalézt smysl členství Vašeho podniku v Komoře VE&SA. 

Ing. František Masopust

předseda představenstva a generální manažer