Vážení návštěvníci stránek Komory SNS,

předkládám Vám informace, které by mohly Vaší firmě v budoucnosti pomoci při působení na trhu 
v Rusku a dalších členských zemích Společenství nezávislých států (SNS), kde máte své podnikatelské zájmy.

Rád bych Vám představil Komoru pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.. Komora SNS působí 
na českém trhu jako samostatný právnický subjekt od roku 1997, kdy byla založena Hospodářskou komorou ČR v souladu se zákonem „O obchodu se zahraničím“ jako speciální obchodní komora pro rozvoj hospodářských styků mezi českými právnickými a fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty na teritoriu zemí sdružených 
ve Společenství nezávislých států (SNS) – tedy prakticky všech postsovětských republik, kromě států pobaltských
 a dnes také Gruzie.

Dokumenty ke členství

Poskytované služby
Stanovy Komory SNS
Přihláška za člena Komory SNS
Katalogový list
Platební řád - novela

S vědomím významu a především reálné využitelnosti prostoru zemí SNS pro české podniky se Komora SNS stále snaží směrovat svoji činnost tak, aby byla schopna nabídnout zajímavé služby v různých oblastech podnikání. Komora SNS nabízí svým členům řadu služeb za konkrétně stanovených podmínek (viz přiložené informační materiály) s důrazem na podporu jejich aktivit v zemích Společenství (počínaje pomocí při vyhledávání potenciálních partnerů, přes informace o nabídkách a poptávkách ze zemí SNS až po např. zajišťování víz bez osobní přítomnosti žadatele apod.). Úzce při tom spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, oběma komorami Parlamentu ČR, velvyslanectvími zemí SNS v ČR i českými zastupitelskými úřady ve státech SNS a rozvíjíme kontakty s obchodně průmyslovými komorami těchto zemí a jejich regionů.

Pokud Vás tyto informace alespoň částečně zaujaly, navrhuji Vám setkání, při kterém bychom mohli posoudit konkrétní možnosti oboustranně výhodné spolupráce a společnou diskusí nalézt smysl členství Vašeho podniku v Komoře SNS. 

Očekávám Vaší odpověď a jsem s pozdravem

Ing. František Masopust

předseda představenstva a generální manažer