Dlouho očekávaná změna v oblasti zacházení s osobními údaji platí v celé Evropské unii již několik dní. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, více známé pod zkratkou GDPR, se týká všech firem a institucí, které nějakým způsobem nakládají s osobními údaji zákazníků, zaměstnanců a dalších lidí. Je tedy závazné i pro Komoru pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komoru.

Seznamte se prosím s aktuálním prohlášením Komory SNS jako správce osobních údajů, jež tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů i o dalších zákonných náležitostech.