Komora SNS poskytuje vízovou podporu

Nabízíme "zastoupení Vaší společnosti v řízení k žádosti o udělení víza" (jednání s konzuly Ruské federace, Běloruska a Kazachstánu).

Komora pro hospodářské styky se SNS vynakládá úsilí, aby Vám, českým exportérům, importérům a investorům, cestu k získání víz co nejvíce zjednodušila. Ušetříme Vám zejména čekání v dlouhých frontách před konzuláty, cest do Prahy navíc a dalších případných administrativních problémů. Tuto službu nabízíme podnikatelským subjektům, bez rozdílu, jde-li o členy Hospodářské komory ČR či Komory SNS, nebo o pracovníky společností, které nejsou členem uvedených komor.

Informace, jak postupovat při podávání žádosti o vízum, lze získat také přímo v sekretariátu Komory SNS. Spolu s informacemi jsou zde k dispozici i formuláře žádostí, které nám předložíte spolu s dalšími nezbytnými doklady a finanční částkou, odpovídající požadované službě.

Aktuálně:

Upozorňujeme na nové podmínky ZÚ RF při zajišťování víz - požadavky k fotografiím. Barevná průkazová fotografie musí mít rozměr 35 mm x 45 mm a obsahovat zřetelné zobrazení obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a bez pokrývky hlavy. Foto také nesmí být starší 6 měsíců, - jinak může být žádost o vízum úřady odmítnuta.

Dnem 1. 6. 2007 vstoupila v platnost ´Dohoda o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace´. Vzhledem k tomu, že vyřízení jednotlivých žádostí trvá na konzulátech až 10 kalendářních dnů ode dne podání, doporučujeme Vám podávat žádosti o jednotlivé druhy víz v náležitém předstihu.

Všem, kteří absolvují v průběhu roku několikrát cestu do příslušného státu, nebo pracovní povinnosti vyžadují delší pobyt, doporučujeme vyřízení ročního víza (multivíza).

Informace a podání:

  • Komora pro hospodářské styky se SNS
  • Freyova 27, 190 00 Praha 9 – Vysočany (budova Hospodářské komory ČR)
  • Ing. Oksana Gazukina
  • Tel: +420 266 721 812 Fax: +420 266 721 813
  • E-mail: gazukina@komorasns.cz
  • Úřední hodiny:
  • Po 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
  • Út 09:00 - 12:00
  • St 13:00 - 16:00
  • Čt 09:00 - 12:00

Dokumenty a formuláře

OBNOVENO 27.07.2018